กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 RSS

 

เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมไข่และโรตีกรอบทรงเครื่อง" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล