ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565
ตัวอย่างเอกสารสำหรับใช้ประกอบการทำสัญญาจ้างงาน โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566
ปฏิทินการดำเนินการหน่วยงานภาคเอกชน โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566
ปฏิทินการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสตูล
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอโควตาเข้าร่วมโครงการโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสตูล (สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ)
รับสมัครนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสตูล
สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน (หลายอัตรา)
การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 206 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา ประจําปี 2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited
 1 2 3 >  Last ›