ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2ข-0079/2566 การผลิตอาหารสำหรับสถานสงเคราะห์สถานพยาบาล (4 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0078/2566 พนักงานนวดบำบัด (ชาย 5 คน) (ประเทศกาตาร์)
จต.2-0077/2566 คนงานเกษตร (ชาย/หญิง 6 คน) (ประเทศโปรตุเกส)
จต.2-0076/2566 งานเกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0075/2566 งานเกษตรกรรม (เพาะปลูก) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0074/2566 ช่างเชื่อม FCAW/GTAW (3-6G) (12 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0073/2566 พนักงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม(การผลิต/แปรรูป/ดูแลสุขอนามัยของอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมผลิตสุรา) (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0072/2566 ช่างเชื่อมหม้อไอน้ำ/ช่างเชื่อม (100 คน) (ประเทศออสเตรเลีย)
จต.2-0071/2566 ช่างเชื่อม FCAW/GTAW (3-6G) (3 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0070/2566 พนักงานนวด (ชาย 5 คน) (ประเทศกาตาร์)
จต.2-0069/2566 ช่างเชื่อม FCAW/GTAW (3-6G) (9 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0068/2566 ช่างเชื่อม FCAW/GTAW (3-6G) (3 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0067/2566 ช่างเชื่อม FCAW/GTAW (ชาย 7 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0066/2566 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์หินอ่อน (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0065/2566 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 6 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0064/2566 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0063/2566 คนงานผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ (ชาย 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0062/2566 พนักงานพยาบาล (100 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2ข-0060/2566 การซ่อมบำรุงรถยนต์ (งานซ่อมบำรุงรถยนต์) (ชาย 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข-0058/2566 การทาสี (งานทาสีโลหะ) (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
 1 2 3 >  Last ›