ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 ข - อ65 /000117 ผู้บริบาล (ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง 5 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000119 กรรมกร (ชาย 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000116 พนักงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000115 กรรมกร (ชาย 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000114 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง (ชาย 4 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000110 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000109 พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 30 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000108 ช่างเทคนิคการผลิต (ชายหญิง 15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000107 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ( 24 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000106 พนักงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ( 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000105 กรรมกร ( ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000103 พนักงานนวด ( ชาย 23 คน) (ประเทศคูเวต)
จต.2 - อ65 /000102 พนักงานฝ่ายผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 ข - อ65 /0000101 พนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูป (งานผลิตอาหารสำเร็จรูป) (ชาย 5 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /0000100 พนักงานหล่อพลาสติก (งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( หญิง 6 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000099 พนักงานการกัดกลึง (งานกัดด้วยโลหะ) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( ชาย 2 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000098 พนักงานประกอบอุปกณณ์อิเล็กทรอนิกส์ (งานประกอบอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( หญิง 3 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000096 พนักงานบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม (งานบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม) ( ชาย 2 คน หญิง 2 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000097 ผู้ช่วยงานบ้าน (หญิง 20 คน ) (ประเทศฮ่องกง)
จต.2 - อ65 /000095 คนงานผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง 20 คน ) (ไต้หวัน)
‹ First  < 8 9 10 11 12 >