ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2-อ65 /000180 คนงานเกษตร (30 คน) (ประเทศโปรตุเกส)
จต.2-อ65 /000179 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 19 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-อ65 /000178 กรรมกร (ชาย 8 คน) (ไต้หวัน)
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน สติวรรธน์ จำกัด]
จต.2-อ65 /000177 คนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย 8 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข - อ65 /900007 การทาสี (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000006 การเชื่อมโลหะ (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000005 การทาสี (ชาย 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-อ65 /000176 กรรมกร (ชาย 18 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000172 ทำความสะอาด (หญิง 30 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2 - อ65 /000163 คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข - อ65 /000004 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อน (ชาย 3 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000003 การบริบาล (ชาย 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000002 การทาสี (ชาย 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000001 การซ่อมบำรุงรถยนต์ (ชาย 2 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000173 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000171 พนักงานผลิตสายไฟ (ชาย 2 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000170 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000169 ผู้ช่วยวิศวกร (15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000168 ช่างเทคนิคการผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›