ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2-0017/2566 พนักงานรับออเดอร์ห้องอาหาร (20 คน) ผู้ช่วยพ่อครัว (5 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2-0016/2566 พนักงานบริการ (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2-0015/2566 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร (ชาย 8 คน หญิง 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0014/2566 ช่างเชื่อม (CO2, 3G Carbon) อู่ต่อเรือ (ชาย 8 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0013/2566 ช่างเชื่อม (CO2, 3G Carbon) อู่ต่อเรือ (ชาย 9 คน), ช่างเชื่อม (CO2, 4G Carbon) อู่ต่อเรือ (ชาย 10 คน), ช่างเชื่อม (TIG, 6G Carbon) อู่ต่อเรือ (ชาย 1 คน), ช่างเชื่อม (TIG, 6G SUS) อู่ต่อเรือ (ชาย 5 คน), (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0012/2566 ผู้ช่วยกุ๊ก (10 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2-0011/2566 คนงานผลิตอาหาร (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0010/2566 พนักงานฝ่ายผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2-0009/2566 พนักงานนวดแผนไทย (หญิง 80 คน) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2-0008/2566 ผู้ช่วยงานบ้าน (หญิง 20 คน) (ฮ่องกง)
จต.2 - 0007/2566 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - 0006/2566 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 8 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 0005/2566 ช่างพ่นสี,ช่างเชื่อม,ช่างไฟฟ้า (1200 คน) (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - 0004/2566 ช่างเทคนิค (ชาย 15 คน) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (หญิง 10) (สิงคโปร์)
จต.2 - 0003/2566 พนักงานพยาบาล (100 คน) (ซาอุดีอาระเบีย)
จต.2-อ66 /0002 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 20คน) (ไต้หวัน)
จต.2-อ66 /0001 แม่บ้าน (หญิง 100 คน) , พนักงานขับรถส่วนบุคคล (ชาย 100 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2 - 0016/2565 ช่างเชื่อม (30 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - 0015/2565 ช่างเชื่อม (30 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - 0014/2565 ช่างเชื่อม(ชาย 10 คน), ช่างทาสี (ชาย 5 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›