ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000160 ช่างเชื่อม (ชาย 16 คน) (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - อ65 /000159 ช่างไฟฟ้าทั่วไป (ชาย 4 คน) ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (ชาย 10 คน) ช่างเครื่องกล (ชาย 4 คน) พนักงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงาน (ชาย 1 คน) (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
จต.2 - อ65 /000157 พนักงานนวดแผนไทย (หญิง 8 คน ) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2 - อ65 /000148 การเกษตร (เพาะปลูก) (หญิง 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000143 การผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม ผลิต/แปรรูป/ดูแลสุขอนามัยของอาหาร (หญิง 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000156 พนักงานนวด (ชาย 1 คน หญิง 2 คน), ผู้ช่วยพยาบาล (หญิง 2 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2 - อ65 /000155 คนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000151 พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย หญิง 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2ข - อ65 /000154 การทาสี (งานทาสีโลหะ) ชิ้นส่วนเรือเดินสมุทรและอื่นๆ (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000144 พนักงานหล่อพลาสติก(งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ (หญิง 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000134 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000150 คนงานปั่นด้าย (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000149 กรรมกร (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000153 ช่างปูน (ชาย 10 คน), ช่างกระเบื้อง (ชาย 10 คน), คนงานผสมคอนกรีต (ชาย 6 คน), ช่างดัดเหล็ก (ชาย 4 คน) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2 - อ65 /000152 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000147 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000145 การเพาะปลูก (งานพืชสวน) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000137 การตกแต่งภายใน (งานติดตั้งผ้าม่าน) (หญิง 13 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000146 กรรมกร (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000125 การบริบาล (งานบริบาล) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›