ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000173 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000171 พนักงานผลิตสายไฟ (ชาย 2 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000170 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000169 ผู้ช่วยวิศวกร (15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000168 ช่างเทคนิคการผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000167 พนักงานฝ่ายผลิต (15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000165 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษ (ชาย 4 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข - อ65 /000158 ผู้บริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) (ชาย หญิง 4 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000164 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 7 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000162 ช่างทาสี (ชาย 8 คน) (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - อ65 /000161 ช่างทาสี (ชาย 8 คน) (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - อ65 /000160 ช่างเชื่อม (ชาย 16 คน) (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2 - อ65 /000159 ช่างไฟฟ้าทั่วไป (ชาย 4 คน) ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (ชาย 10 คน) ช่างเครื่องกล (ชาย 4 คน) พนักงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงาน (ชาย 1 คน) (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
จต.2 - อ65 /000157 พนักงานนวดแผนไทย (หญิง 8 คน ) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2 - อ65 /000148 การเกษตร (เพาะปลูก) (หญิง 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000143 การผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม ผลิต/แปรรูป/ดูแลสุขอนามัยของอาหาร (หญิง 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000156 พนักงานนวด (ชาย 1 คน หญิง 2 คน), ผู้ช่วยพยาบาล (หญิง 2 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2 - อ65 /000155 คนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000151 พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย หญิง 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2ข - อ65 /000154 การทาสี (งานทาสีโลหะ) ชิ้นส่วนเรือเดินสมุทรและอื่นๆ (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
‹ First  < 5 6 7 8 9 >  Last ›