ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000105 กรรมกร ( ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000103 พนักงานนวด ( ชาย 23 คน) (ประเทศคูเวต)
จต.2 - อ65 /000102 พนักงานฝ่ายผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 ข - อ65 /0000101 พนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูป (งานผลิตอาหารสำเร็จรูป) (ชาย 5 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /0000100 พนักงานหล่อพลาสติก (งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( หญิง 6 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000099 พนักงานการกัดกลึง (งานกัดด้วยโลหะ) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( ชาย 2 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000098 พนักงานประกอบอุปกณณ์อิเล็กทรอนิกส์ (งานประกอบอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ( หญิง 3 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000096 พนักงานบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม (งานบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม) ( ชาย 2 คน หญิง 2 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000097 ผู้ช่วยงานบ้าน (หญิง 20 คน ) (ประเทศฮ่องกง)
จต.2 - อ65 /000095 คนงานผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง 20 คน ) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000094 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (หญิง 15 คน ) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000093 ช่างเครื่องดีเซล และ แม็คแคนิค (ชาย 5 คน ) (ออสเตรเลีย)
จต.2 - อ65 /000092 คนงานผลิตเครื่องจักรกล (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000091 การเกษตร (เพาะปลูก) (ชายหญิง 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000090 กรรมกร (19 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000084 การซ่อมบำรุงรถยนต์ (งานซ่อมบำรุงรถยนต์) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000085 คนงานเกษตร (11คน) (ประเทศโปรตุเกส)
จต.2 - อ65 /000082 การเกษตร (เพาะปลูก) (ชายหญิง 9 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข. - อ65 /000087 การบริบาล (งานบริบาล) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข. - อ65 /000086 การทาสี (งานทาสีโลหะ) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
‹ First  < 5 6 7 8 >