ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000143 การผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม ผลิต/แปรรูป/ดูแลสุขอนามัยของอาหาร (หญิง 1 คน ) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000156 พนักงานนวด (ชาย 1 คน หญิง 2 คน), ผู้ช่วยพยาบาล (หญิง 2 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2 - อ65 /000155 คนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000151 พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย หญิง 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2ข - อ65 /000154 การทาสี (งานทาสีโลหะ) ชิ้นส่วนเรือเดินสมุทรและอื่นๆ (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข - อ65 /000144 พนักงานหล่อพลาสติก(งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ (หญิง 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000134 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000150 คนงานปั่นด้าย (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000149 กรรมกร (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000153 ช่างปูน (ชาย 10 คน), ช่างกระเบื้อง (ชาย 10 คน), คนงานผสมคอนกรีต (ชาย 6 คน), ช่างดัดเหล็ก (ชาย 4 คน) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2 - อ65 /000152 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 9 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000147 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000145 การเพาะปลูก (งานพืชสวน) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000137 การตกแต่งภายใน (งานติดตั้งผ้าม่าน) (หญิง 13 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000146 กรรมกร (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000125 การบริบาล (งานบริบาล) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000124 การซ่อมบำรุงรถยนต์ (งานซ่อมบำรุงรถยนต์) (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000123 การทาสี (งานทาสีโลหะ) (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000141 คนงานเกษตร ( 15 คน) (ประเทศโปรตุเกส)
จต.2 - อ65 /000140 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (ชาย 4 คน) (ไต้หวัน)
‹ First  < 6 7 8 9 10 >  Last ›