tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email
 รายการ ประเภท
กรมการจัดหางาน คลายปัญหายื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ย้ำทันกำหนด ไม่ตกหล่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสำหรับใช้ในการแนะแนวอาชีพ ในรูปแบบการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิงพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›