tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน เพื่อใช้ในภารกิจของโครงการตรวจสอบปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชฟ 4969 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางาน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน แจงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 65 จ้างงานเกินเป้า 40%
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน และป้ายชื่อ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อน้ำห้องน้ำเลขานุการกรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ข่าวประกาศรับสมัคร
 1 2 3 >  Last ›