ประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2563

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาส 2 มาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกันตนช่วงสถานการณ์ Covid – 19 จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว