ร่วมโครงการสิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน กิจกรรมเดินปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหนองคอทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก/มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี เพาะต้นกล้าและปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 211,110 ต้น ในการนี้ นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว