ตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ร่วมกิจกรรมเดินปลูกต้นไม้ตามโครงการสิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

 1 2 3 >  Last ›