สถิติการสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2565