สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี สมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ