สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
26-07-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
26-07-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
28-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
28-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
09-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
24-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
24-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
24-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
24-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
24-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
26-10-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
26-10-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
29-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
29-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
29-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
29-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
29-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
29-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
19-01-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
19-01-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 1 2 3 >  Last ›