ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service)

 

กรมการจัดหางาน นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานในการติดต่อราชการ


ขั้นตอนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ สำหรับประชาชนทั่วไปหแบ่งเป็น 3 คำร้อง

  1. การลงทะเบียนคนหางานเพื่อการหางานและการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  2. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (กรณีติดต่อกับนายจ้างโดยตรง และเดินทางไปทำงานกับนายจ้างนั้นเป็นครั้งแรก)
  3. การเดินทางกลับแข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) กรณีกลับมาพักและจะกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศกับนายจ้างรายเดิม)

ขั้นตอนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ มี 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนคนหางานเพื่อการหางานและการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  2. การเดิทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)

นอกจากนี้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่ง


ท่านสามารถไปที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งความประสงค์ลงทะเบียน และแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทร. 0 3650 7201-3