คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง คำแนะนำ การเดินทางไปประเทศยูเครน ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย (Autonomous Republic of Crimea) ภูมิภาคลูกานสก์ (Lugansk Region) และภูมิภาคดาเนียตสก์ (Donetsk Region)
  2. ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินทางเข้าพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้เป็นการชั่วคราว (temporarily un-controlled areas) และเข้า-ออกโดยใช้จุดผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลยูเครนเท่านั้น
  3. รายงานตัวกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟในการเดินทางเข้า-ออกยูเครน
  4. หากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับฝูงชนหมู่มาก
  5. ในการเดินทางในฐานะนักท่องเที่ยว ขอให้เลือกเดินทางไปยังสถานที่ที่แนะนำโดยคู่มือนำเที่ยวที่เป็นที่นิยม
  6. ติดตามการรายงานข่าวการเมืองและข่าวสารทั่วไปในยูเครนอย่างเป็นประจำ
  7. ทำประกันการเดินทางท่องเที่ยวและสุขภาพที่ครอบคลุมก่อนการเดินทางทั้งนี้ ยูเครนถือว่าสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียเป็นดินแดนอธิปไตยของยูเครนที่ถูกยึดครองชั่วคราวโดยรัสเซีย แม้ว่าไครเมียได้จัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี ๒๕๕๗ ก็ตาม ส่วนภูมิภาคลูกานส์กและภูมิภาคดาเนียตสก์ทางภาคตะวันออกของประเทศถูกยึดครอง โดยกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนทางทหารจากรัสเซีย ตั้งแต่ ๒๕๕๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศยูเครนทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๒๐๒-๓