แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563