โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน พร้อมสกรีนลาย