กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตร การพิมพ์เทียนบาติก และการหมักโคลน