สจจ.ศก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ RSS

 

    วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางสาวศรัญญา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 5 " โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ณ กองร้อยอ.ส.จังหวัดศรีสะเกษที่ 2 และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายสำรวย เกษกุล) เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 30 คน