สจจ.ศก.ออกตรวจวิเคราะห์กิจการของผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอ กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

    วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๒๕ นางสาวศรัญญา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจวิเคราะห์กิจการของผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอ กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มพ่อใหญ่เห็ดบ้านโนนม่วง โดยนางสาวไพลิน นามวิชา ผู้นำกลุ่ม ผลิตเห็ดก้อนและเห็ดแปรรูปจำหน่าย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ เพื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิต จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท