ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล RSS

 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้ที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมหรรษา สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี่พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ นายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสกสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม