พิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล RSS

 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทสคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโกาสวันเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ในการนี้นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม