ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 RSS

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม