ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราช และห่มผ้าพระประธานหลวงพ่อโต (ชำปอกง) RSS

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราช และห่มผ้าพระประธานหลวงพ่อโต(ชำปอกง) ณ ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม