ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ (VGNEW) RSS

 

วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ผ่านระบบ VGNEW       ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 440 คน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม