นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ “ประเด็น “การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ  การตรวจสัญชาติ  และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว”  เพื่อเผยแพร่ออกอากาศในรายการ “เช้านี้ประเทศไทย” ทางสถา
หารือและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งมอบ PP/TD และ OCWC และการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา

‹ First  < 12 13 14