tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
​กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 4 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ชนกลุ่มน้อยทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภทงานแล้ว !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เตือน ! คนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ไปทำงานมาเลย์ต้องมีใบอนุญาตทำงาน และไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พบกระทำผิดมีโทษปรับ จับติดคุก !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​Jobs for Thailand 4.0 : Food, hotel and Tourism Innovation 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามสแควร์ ซอย 5 จัดใหญ่สุดในรอบปี ฟรีตลอดงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานแจ้งความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา พร้อมเปิดศูนย์ฯ ใน 5 จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเตือน! จัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทยในมาเลเซีย ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดพบคนไทยถูกจับกุม 50 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน ใช้ระบบออนไลน์ช่วยติดตามตัวแรงงานต่างด้าวทำให้พ่อแม่ได้พบกับลูกสาวหลังจากออกจากบ้านไปนานกว่า 3 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือผู้สมัครงาน จำนวน 31,200 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน !! ให้บริการแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 345 346 347 348 349 >  Last ›