รายการ ประเภท
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน รับพิจารณาข้อเสนอผู้นำเข้าต่างด้าว ยืนยัน..จะดำเนินการโดยยึดหลักการปัองกันปัญหาที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน ในชั้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 รวมฝั่งด้านสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและชั้น 15
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนาเหลียวหลังแลหน้าสู่ " Full Employment for All Ages 2021 "
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 งาน - สจก.2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งภาพวาดภายใต้แนวคิด Smart Startup
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 13 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไปทำงานไต้หวันตรวจสอบสัญญาจ้าง และสถานที่ทำงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เตือน อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง ให้สมัครเรียนภาษาเกาหลีแล้วสามารถจัดส่งไปทำงานเกาหลีได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นสมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 6 กันยายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน...ประชุมร่วมกระทรวงแรงงานเกาหลี ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งแรงงานไทยได้มากขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ขยายตลาดแรงงานพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานฝึกเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งเน้นเจ้าหน้าที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 349 350 351 352 353 >  Last ›