รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชฟ 4954 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทางสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์รูปแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รูปแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์เก็บสายใส่รางพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินท่อพร้อมสายไฟเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องรับรองบริเวณชั้น 10 จำนวน 1 โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องรับรองบริเวณชั้น 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบน้ำของกรมการจัดหางาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธํีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 305 306 307 308 309 >  Last ›