รายการ ประเภท
ผู้สูงวัย ได้บรรจุงานแล้วเกือบ 900 ราย ในช่วง 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการมีงานทำนำชมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดงาน ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยิืน ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (มหาชัย) จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานเผย ! คนไทยแอบลักลอบไปเกาหลีใต้มากสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิ่ม รองรับการเข้ามาทำงานแรงงานลาว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน ย้ำ ! แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ สามารถจัดทำทะเบียนและขออนุญาตทำงานได้ภายใน 30 มิ.ย. นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็กเซ็คคิวทีฟ คอนซัลแตนท์ส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มาสเทอรี่ ทาสก์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ชุนเทียน จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 56 อัน โดยวิํีธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลหภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ RICOH Print Cartridge SP311HS จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 306 307 308 309 310 >  Last ›