รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(One Stop Service)แห่งที่ 2 จำนวน 15 คน กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่ง 1 จำนวน 15 คน กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. เปิด สถิติ 5 ปี จับสาย/นายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศได้ 600 กว่าคน ฮึ่ม ใช้ มาตรการ 3 ป. ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รมว.แรงงาน เร่งเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จ ตามกำหนดเน้นบูรณาการการทำงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค 8471 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ โดยเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ และจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย(ตรีเทพ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ จำนวน 4 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการติดตั้งและขอใช้บริการระบบ FTTx (DSL VPN) DSL VPN และ FTTx Internet ไปยังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) จำนวน 92 จุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 307 308 309 310 311 >  Last ›