tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบร่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานช่าง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 400,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ (กบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
“บิ๊กอู๋” สั่งเดินหน้าหางานให้นักเรียน นักศึกษาทำช่วงพาร์ทไทม์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 308 309 310 311 312 >  Last ›