รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างทำเข็มยุวแรงงานและพี่เลี้ยงยุวแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อาร์.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอพี โกลบอล จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการโดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ชุนเทียน จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอเอส (ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานไปทำงานมาเก๊า
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีึเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
ข่าวประกาศรับสมัคร
เตือน ! แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา รีบไปศูนย์ OSS ภายใน 31 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 308 309 310 311 312 >  Last ›