tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทันเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานรับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน ! ระวังถูกหลอกไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์ หลังพบนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน สั่งระงับการเดินทางหลังพบพฤติกรรมจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะราคา เช่าคู่สายวงจรเช่าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าคู่สายวงจรเช่าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานชี้เป้า! ตลาดแรงงานไทย .. เลือกเรียนสายอาชีพ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 200,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานนวดสปาไปทำงานมาเก๊า
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลาภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเตรียมพร้อมแก่่กำลังแรงงาน ตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ตำแกน่งนักแนะแนวอาชีพ โดยวิธีเฉาพเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการมีงานนำชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วนปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ตำแหน่งแนะแนวอาชีพ ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 309 310 311 312 313 >  Last ›