รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเสียง)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาหรือล่าม จำนวน 2 อัตรา (ภาษาเมียนมา 1 อัตรา และภาษากัมพูชา 1 อัตรา)เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักอธิบดี
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (แห่งที่2)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (แห่งที่1)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบต่าง ๆ (แบบไม่รวมอะไหล่)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือน ! ระวังถูกชักชวนร่วมแก๊ง Call Center ผิดกฎหมายที่ไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน เชอรี่บริการ]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอคเคาน์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เพรดิก้า จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอลิเวอร์ เจมส์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอส พี ที เซอร์วิส 09 จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอโมเทะนาชิ แอสโซซิเอชั่น จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.จี.พี.ซี. จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
‹ First  < 309 310 311 312 313 >  Last ›