รายการ ประเภท
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติง่นด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาล่ามภาษาต่าชาติื (ไม่จำกัดวุฒิ) ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 169ิ4
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 1 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ! ยันไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ศิริชัย ! สั่งกำชับ ! ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายจ้างไม่ได้รับความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงานบุคคลบนพื้นที่สูง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ DSI คุ้มครองคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและตำแต่งสถานที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานร่วมถกปัญหาผู้เกี่ยวข้อง ปลดล็อค ! อาชีพสงวน 39 อาชีพที่คนไทยเมิน 26 กันยายนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสนับสนุนให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานแจง ! ขั้นตอน MOU ไม่ยุ่งยาก เป็นหลักสากล ตรวจสอบแรงงานได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2 ขยายความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 310 311 312 313 314 >  Last ›