tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานเผย ! ยอดพิสูจน์สัญชาติเมียนมาทะลุกว่า 530,000 คน เล็ง ! เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งพฤศจิกายนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม ! ทหารปลดประจำการไทยที่ไปฝึกงานโครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ลั่น ! 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องจบ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประกาศรับสมัคร
จับแล้ว ! นายหน้าปลอมเอกสาร แอบอ้างชื่อนายจ้างยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานแจง ! คนต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิดแล้ว ! 3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไต้หวันจำกัดสิทธิ์ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ! สั่งเข้มตรวจสอบนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานแนะ ! แนวปฏิบัติแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานเผยรอบ 9 เดือน แรงงานไทยส่งเงินกลับประเทศเกือบ 95,000 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิะีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อราวัลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซี วาย ดับบลิว รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
‹ First  < 312 313 314 315 316 >  Last ›