tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.คุณไทเกอร์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทรี มังกี้ส์ กรุ๊ป (2511) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็นพี.สยาม จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน พีที คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานไทยกลับจากเกาหลี รีบขอคืนเงินประกัน (เทจิกึม) ด่วน !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สนง.สุภาวดี]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
กระทรวงแรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จับ ! ต่างด้าวเพิ่มอีก 2 ราย ทำงานผิดประเภท ผิดนายจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานระงับเดินทาง ! แรงงานไทยไปแดนโสมอีก 6 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปทำงานนวด ที่มาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคงและปลอดภัย ระยะที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 313 314 315 316 317 >  Last ›