tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกับรัดท่อน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตรวจ ตัดข่าวหนังสือพิมพ์เป็นรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานกีบหมูเฮ! รมว.เฮ้ง รุกเสิร์ฟงานประจำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน ปั้น “นักจัดหางาน” ตั้งเป้าส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพรับการเปิดประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสำหรับพนักงานขัยรถยนต์ที่มช้เป็นที่ทำการและห้องน้ำชั้น 3 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอฟเจเค คอนซัลแต้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›