ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563
แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ ไม่ถูกฎหมาย
ครมผ่อนผันกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการทำงานของคนต่าวด้าว 3 สัญชาติ
กรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
บริการออนไลน์ ทำได้ด้วยตนเอง #หยุดเชื้อเพื่อชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน ครั้งที่ 8
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ให้นายจ้างรีบดำเนินการต่ออายุต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในบริเวณสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์ Job Ready Center (ที่นี่มีงานทำ)
ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้งาน Smart Job ผ่าน Application มือถือ
‹ First  < 3 4 5