กรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) RSS

 

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มาชำระค่าธรรมเนียมทุกประเภท กรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป