ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง เดือนมิถุนายน 2566 New
ประกาศรับสมัคร ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม New
ประกาศรับสมัคร อบต.บางพรม New
ประกาศรับสมัคร อบต.ลาดใหญ่ New
ประกาศรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น กับนายจ้างบริษัท JASMINE THAI Co., Ltd.
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited
ประกาศรับสมัคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลนภาลัย
ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. (ครั้งที่ 2)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศ การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (point system) ครั้งที่ 12 (2) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
 1 2 3 >  Last ›