ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางาจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่งนิติกร New
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร New
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn.Bhd. New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICE
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd.
ประกาศรับสมัคร อบต.แพรกหนามแดง
ประกาศรับสมัคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
ตำแหน่งงานว่าง เดือนธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศรับสมัคร อบต.ยี่สาร
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนถาวรานุกูล
ประกาศรับสมัคร สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประกาศรับสมัคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 1 2 3 >  Last ›