ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
อบต.บางแก้ว รับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
อบต.บางแก้ว รับสมัคร คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง เดือนมิถุนายน 2563
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
โรงเรียนถาวรานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
อบต.ปลายโพงพาง รับสมัครพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
อำเภออัมพวา รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครนักวิชาการประมง 4 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤษภาคม 2563
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
อบต.บางแก้ว รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา
อบต.จอมปลวก รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อบต.ยี่สาร รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัคร พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รับสมัคร พนักงานขับรถ 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
‹ First  < 2 3 4 5 >