วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
27-12-2017 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-12-2017 - 15-01-2018 15-01-2018 - 15-01-2018