ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
25-11-2020 จ้างเหมาออกแบบตกแต่งจัดสถานที่และจัดทำพิธีเปิดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23-11-2020 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟร์สตาร์ สเตชั่นเนอร์รี่
23-11-2020 เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สายเชื่อมต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
18-11-2020 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวายุช็อป โดยนายปิยะวิทย์ ฉันทาวิริยาภรณ์
18-11-2020 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
18-11-2020 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ร้านวายุช็อป โดยนายปิยะวิทย์ ฉันทาวิริยาภรณ์
05-11-2020 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (สปอตวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขจร โฟโต้
09-10-2020 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยพิธีเฉพาะเจาะจง นายนิติ์วิวัฐ อิษฎาวิราพันธ์