จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดยการศึกษาดูงาน กลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์ และบ้านหอมเทียนเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การบริการจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง ณ กลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์ และบ้านหอมเทียน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 10 คน