กิจกรรมจิตอาสา RSS

 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโกด ในกิจกรรมจิตอาสา "วันแแห่ชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉ ลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวน 2 ครัวเรือน ณ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม