ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง รุ่นที่ 19 RSS

 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง รุ่นที่ 19 ในการนี้ นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมโคโควิว อำเถอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม